Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta bort första bokstav eller tecken i en text

Ibland behöver man ta bort en eller flera tecken ifrån en textsträng. I bilden nedan har vi en lista med artiklar och vi har bredvidden skapat en ny lista ”Artikel utan första tecknet” där första bokstaven är borttagen. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi har skapat den med en kombination av två formler.

=HÖGER(D2;LÄNGD(D2)-1)

I Cell D2 har vi det långa artikelnamnet.

De två formlerna som vi skall använda är:

HÖGER(): Den här returnerar ett givet antal tecken ifrån slutet av en textsträng.

LÄNGD(): Den här returnerar en siffra som anger hur lång en textsträng är.

 

Vi använder oss först av formeln HÖGER för att lyfta ut ett givet antal tecken ifrån slutet/höger av en textsträng. Vi behöver sedan även ange hur många tecken som skall returneras. Det är samtliga förutom det första. Vi kan mata in detta för hand dvs siffran 4.

Ifall vi har en lista med olika långa artikelnamn så behöver vi räkna ut detta. Då använder vi oss av formeln LÄNGD som ger oss det totala antalet tecken. Vi tar det resultat och subtraherar ett tecken, "-1", därav formeln ”LÄNGD(D2)-1”. 

Ifall vi vill ta bort de två första tecknen så använder vi oss av "-2", de tre första "-3" osv.


DELA