Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta bort dubbletter i en tabell i Excel

I följande exempel skall vi rensa bort dubbletter i en tabell. Vår tabell ser ut som i bilden nedan och den använder villkorstyrdformatering för att markera dubbletter i varje enskild kolumn. Vi kommer att använda funktionen Ta bort dubbletter och använda den så att den tar bort dubbletterna på två olika sätt. Därför är det två identiska tabeller nedan.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Markera båda kolumnerna som i bilden ovan och välj sedan under fliken Data -> Ta bort dubbletter som ligger under Dataverktyg som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Ta bort dubbletter som i bilden nedan. Du kan välja vilka kolumner som skall ingå och se till att både Namn och Värde är markerade och tryck sedan OK.Du får nu resultatet nedan.

Jämför tabellerna och notera att det fortfarande finns vissa dubbletter kvar i varje enskild kolumn. Eftersom vi bockat för båda kolumnerna så behöver det vara en matchning i båda kolumnerna för att det skall räknas som en dubblett. På rad 2 och 3 så hade vi dubbletten för Anders och 86. Nu finns bara en rad med den kombinationen kvar.

Om vi tittar på rad 5 till 8 så hade vi ursprungligen fyra rader för Karl vilket nu endast är tre rader kvar. Då den endast räknade Karl och 17 som en dubblett, på rad 5 och 7. övriga rader för Karl hade olika värden och räknades därmed inte som en dubblett. Notera att det även är kvar dubbletter på kolumnen Värden, för värdet 17.Markera den högra tabellens båda kolumner och under fliken Data -> Ta bort dubbletter som ligger under Dataverktyg som i bilden nedan.

Du får nu upp dialogrutan Ta bort dubbletter som i bilden nedan. Du kan välja vilka kolumner som skall ingå och se till att endast Namn är markerat och tryck sedan OK.Ditt resultat skall nu se ut som i bilden nedan. Den har nu tagit bort samtliga dubbletter i kolumnen Namn. Det finns fortfarande en dubblett i kolumn Värde för siffrorna 17. Den valde att behålla de raderna eftersom de var de första värden för Karl och Mikael. Hade det varit en annan ordning på siffrorna så hade det inte blivit kvar en dubblett eftersom den väljer att behålla den första raden i en serie dubbletter.DELA