Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Markera och identifiera dubbletter i Excel

Ofta när vi har olika listor som vi jobbar med så stöter vi på dubbletter. Dvs. att ett värde förekommer mer än en gång. Vi kan då behöva identifiera dessa och ta någon åtgärd. I Excel finns det inbyggd version som gör att man enkelt kan markera dubblettvärden i en lista.

Vår data finns att ladda ner under inläggets rubrik och ser ut som nedan.Vi har en lista med olika namn och vi vill nu kunna identifiera de namn som förekommer minst två gånger.

Börja med att markera listan. Under fliken Start -> Villkorstyrd formatering -> Regler för cellmarkering -> klicka på Dubblettvärden.. som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Dubblettvärden som i bilden nedan. Du kan här välja om du vill markera Duplicerade eller Unika poster. Du kan till höger välja några förinställda format eller välja att skapa ett eget.

När du gjort dina val, klicka på OK för att återgå till arbetsboken.Din lista skall nu se ut som i bilden nedan där de namn som förekommer minst två gånger markeras i rött.För att ta bort dubblettmarkeringarna så markera du området igen. Under fliken Start -> Villkorstyrd formatering -> Radera regler -> klicka på Radera regler i markerade celler som i bilden nedan.
DELA