Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Sök efter ord inom en text med HITTA och SÖK

Ibland vill vi veta om ett ord förekommer i en textsträng. I följande exempel skall vi skapa en formel som bekräftar ifall ett visst ord förekommer inom en textsträng.

Vi skall testa ifall ordet ”gris” förekommer i en textsträng. Vi kommer även testa det på ett sätt som avgör där formeln är känslig för små och stora bokstäver.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har testat ifall ordet ”gris” eller ”Gris” som finns i kolumn B finns inom en textsträng i en cell i kolumn A. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi använder oss av en OM-formel där vi testar ifall formeln SÖK() eller HITTA() returnerar ett tal.

För att se om formlerna SÖK() eller HITTA() returnerar ett tal använder vi formeln ÄRTAL() som returnerar SANT om det är ett tal och FALSKT för andra värden som inte är tal.

Formlerna SÖK() och HITTA() söker efter en angiven textsträng inom en längre textsträng och returnerar dess startposition, dvs ett tal som formeln ÄRTAL() testar. Båda funktionerna har två obligatoriska argument

Sök: Här anges vilken text som skall sökas efter. Här kan man ange en text inom citationstecken eller en referens. Vi anger referensen B2 där det står ”Gris”.

Inom_text: Här anger vi en referens till den cell som vi vill söka i, vi anger referensen A2.

Vi använder oss av två formler. Den första i kolumn C använder vi oss av formeln SÖK() som är ignorerar om det är små eller stora bokstäver.

   C2 =OM(ÄRTAL(SÖK(B2;A2));"Ja";"Nej")

Den returnerar ”Ja” på rad 3 och 4 trots att på rad 3 så jämförs ”Gris” med stort ”G” med ”Det var en gris” med litet ”g”.

Den andra formeln är baserat på HITTA() som är känslig för om det är små eller stora bokstäver.

   D2 =OM(ÄRTAL(HITTA(B2;A2));"Ja";"Nej")

Den returnerar ”Ja” endast på rad 4 där ”gris” med litet ”g” jämförs med ”Det var en gris” med litet ”g”. På rad 3 där det är skillnad på stor och liten bokstav så returnerar HITTA() istället ett felmeddelande så då svarar formeln ÄRTAL() FALSKT vilket blir ett ”Nej” enligt vår OM-formel.


DELA