Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa målområde i ett diagram i Excel

I följande inlägg så skall vi analysera data månadsvis under ett åt. För varje månad så finns det ett målområde, ett intervall som vi vill att våra värden skall hamna inom. Vi skall nu visualisera detta genom att skapa ett diagram som i bilden nedan där vårat målområde är det gråa.


Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.
Vår ursprungliga data med utfall ser ut som i tabellen nedan.
Vi börjar med att skapa vårat intervall med ett bottenvärde och ett toppvärde för intervallet. Vi behöver räkna ut skillnaden, dvs längden på intervallet också. Vi lägger skillnaden efter bottenvärdet för att förenkla stegen senare.
När skillnaden är uträknad så autofyller vi värdena nedåt så att hela tabellen har värden som i bilden nedan.
Vi skall nu skapa vårat diagram. Markera hela tabellen utom fältet med Toppvärdena, dessa skall vi inte ha med i vårat diagram. Därför är det enklast att lägga dom i den ordning som de ligger i.
När du markerat datan som i bilden ovan -> Under fliken Infoga ->Infoga linje eller ytdiagram och välj -> Linje. Du skall nu få fram ett diagram som i bilden nedan.
Markera diagrammet och klickas sedan under fliken Deisgn -> Ändra diagramtyp som i bilden nedan.
I dialogrutan Ändradiagramtyp klicka först på Kombination längst till vänster som i bilden nedan. Ställ även in ”Värde” som Linje. Samt ”Botten” och ”Skillnad” som Staplad stapel, klicka sedan OK.
Vårat nya diagram ser ut som i bilden nedan. Det är de gråa staplarna som utgör vårat intervall. Bottenvärdet är vid det värde som de börjar på. Vi behöver nu se till att de gråa staplarna ligger intill varandra samt att de orangea försvinner.
Högerklicka på en orange stapel för serie ”Botten” och välj Formatera Dataserie. Ifall endast en stapel blir vald så kan du välja serie under dropdownlistan Alternativ för serie och välja Serie ”Botten” som i bilden nedan.
Ändra värdet för Mellanrumsbredd till 0% som i bilden nedan.
Klicka sedan på knappen med en ”färghink” och under Fyllning välj Ingen fyllning som i bilden nedan.
Ditt diagram skall nu se ut enligt bilden nedan.Vi kan även snygga till det lite genom att ta bort förklaringsrutan som tyvärr blir missvisande. Markera diagrammet och under fliken Design -> Lägg till diagramelement –> Förklaring -> Ingen som i bilden nedan.