Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa frekvenstabell i en pivottabell i Excel

I följande exempel skapa en frekvenstabell baserat på åldersintervall. Vår data består av en tabell där varje persons ålder finns angivet samt ett värde. Vi skall sammanfatta hur mång personer finns inom ett åldersintervall på 5 år.


Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Infoga en pivottabell på datan och bygg upp den enligt nedan med ÅlderRader och Namn som Värden. Välj även att Sammanfatta värdefält efter Antal om Excel inte ställer inte det automatiskt. I bilden nedan så sammanfattas hur många i vår tabell som har en viss ålder.Vi skall gruppera datan så att pivottabellen sammafatt hur många personer som finn inom åldersintervall på 5 år.

Högerklicka på siffrorna som representerar ålder alltså kolumnen längst ut till vänster och välj Gruppera som i bilden nedan.Vi får nu upp dialogrutan Gruppering som i bilden nedan.När det är för bockat i Börjar och Slutar så väljer Excel de högsta respektive lägsta värdena. Om man bockar ut så kan man mata in ett värde själv. Det lägsta värdet är 18 men för att få jämna intervall så väljer vi att bocka ur Börjar och matar in 15 i stället för 18.

I fältet Med så ställer vi längden på intervallet och väljer 5.

Klicka sedan OK.

Ditt resultat skall se ut som i bilden nedan där vi nu kan se antal personer inom varje åldersintervall.DELA