Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa en frekvenstabell i Excel med intervall

En av de vanligaste analysmetoderna är att skapa en frekvenstabell. I en frekvenstabell kan vi se hur ofta vissa värden förekommer. Det är även vanligt att vi vill ha dessa grupperade inom intervall för att göra det mer överskådligt. För att göra detta så kan vi använda oss av funktionen FREKVENS.

I följande exempel så arbetar vi med datan i den nedladdningsbara filen högst upp i inlägget.

Vi har en lista med 100 värden mellan 1 till 25. Vi kommer att göra två frekvenstabbeler. Först en där vi inte använder oss av intervall utan räknar varje enskilt värde, vi kommer därefter att göra baserat på intervall om 5 värden och skapa ett diagram som visualiserar hur fördelningen av värden ser ut likt diagrammet nedan.

Vi börjar med att skapa våra fack som vi skall matcha vår data med. Vi skapar en mellan 1 till 25, skriv in en 1 och sedan en 2, markera dessa och autofyll nedåt tills du kommer till 25. Vi har nu skapat våra fack mellan 1 till 25 som vi skall matcha mot datan i kolumn A.

Formeln FREKVENS() är en ”Områdesfunktion”, på engelska heter område ”array”. Dessa är något annorlunda från vanliga formler eftersom de arbetar mot områden, dvs flera celler samtidigt. När man avslutar en sådan så måste man trycka Ctrl + Shift + Enter. Eftersom resultatet kommer att spridas ut över flera celler så måste vi börja med att markera det området. I bilden nedan ser vi de nödvändiga markeringar som behövs.

Det grå området Frekvens är där vi skall få vårat resultat

Det röda området Fack är där vi har de värden som vi skall räkna

Det blå området Värde är vår data som vi skall undersöka


Innan vi skriver in formeln så markerar vi det område där vi vill ha vårat resultat, gråmarket i bilden ovan. Enklast är om vi lägger dessa bredvid vår facklista i kolumn C. Det vill säga vi markerar först området i kolumn D. Sedan Skriver vi i vår formel eller infogar formeln via formelmenyn. Skriv in ett lika med tecken och följt av texten FREKVENS(.

Nu ber funktionen om två argument:

Datamatris: Det område med data som vi skall undersöka, blåmarkerat i bilden ovan.

Fackmatris: De intervall som skall beräknas på, rödmarket i bilden ovan.

Skriv in följande formel: =FREKVENS(A2:A101;C2:C26). För att avsluta områdesfunktionen måste du trycka Crtl + Shift + Enter. Då läggs följande tecken till {}. Den slutliga formlen skall vara:

{=FREKVENS(A2:A101;C2:C26)}

Nu skall området under frekvens fyllas med siffror som visar antalet ettor, tvåor osv. som finns i datamängden i kolumn A.

Intervall

I frekvenstabellen ovan så redovisas förekomsten av varje värde. Det blir totalt 25 stycken vilket är ganska så omfattande. Formeln kan även hantera intervall. Vi skapar en ny fackmatris med 5 värden var. Skriv in 5 och 10 på raden under, autfoyll ned till 25. Repetera formeln enligt ovan fast på den nya fackmatrisen. Det är viktigt att matrisen är sorterad från minsta till största. Formeln kollar då på listan och räknar på antalet värden som är lika med eller mindre än det nuvarande värdet ner till föregående värde.

Visualisera frekvenstabellen

Markera listan med där det står hur många gånger ett värde förekommer, i kolumn H i bilden nedan. Tryck F11 för att infoga ett stapeldiagram. Diagrammet läggs då in i ett nytt fönster.


Skapa en ny kolumn med nya Axeletiketter som i kolumn F i bilden ovan. Här finns en sammanfoga formel som slår ihop tecknet för mindre eller lika med ”<=” och sedan den motsvarande siffran i fackmatrisen i kolumn G.

Gå tillbaka tillf liken med diagrammet, markera det och klicka på knappen Markera data under fliken Design. Klicka på knappen Redigera till höger som är något blåmarkerad i bilden nedan. Markera de nya Axelettiketterna som vi skapat ovan, klicka ok.


Ditt diagram som visar frekvenstabellen skall nu vara färdigt och se ut som det högst upp på sidan.DELA