Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Rangordning i Pivottabell

När man har flera värden i en tabell eller lista så kan det vara intressant att rangordna dom. Då tillsätts en siffra som visar i vilken storleksordning ett värde i listan är i förhållande till de andra.

I följande exempel har vi en tabell med olika försäljningspriser på frukter och grönsaker. Vi skall nu skapa en pivottabell där vi även representerar i vilken rangordning ett pris har jämfört med de andra priserna. Vår data ser ut enligt följande:
Och vi har ställt upp det i en pivottabell enligt nedan.Vi skall nu lägga till ett fält som visar i vilken rangordning varje produkt rankas.

 

Börja med att dra in fältet Försäljningspris i rutan Värden längst ner i högra hörnet så att du får Summa av Försäljningspris dubbelt. Högerklicka på något av talen i det nya fältet Summa av Försäljningspris2.


Välj – Visa värden somRangordna största till minsta som i bilden nedan.Välj Produkt som i bilden nedan och klicka sedan OK.
Det nya fältet får nu värden mellan 1 till 6 där 1 är ”Kiwi” som har det högsta försäljningspriset på 25 och det lägsta är ”Äpple” som får rangordningsvärdet 6. I bilden nedan så ärkolumnen omdöpt till ”Ranking” samt sorterat pivottabellen efter Försäljningspris.
DELA