Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Sortera Pivottabell i Excel

I följande exempel skall vi sortera en pivottabell. Vi har en enkel pivottabell som visar försäljningspriser på olika frukter och grönsaker som i bilden nedan. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik ovan.
Högerklicka på något av värdena i kolumnen Summa av Försäljningspris i kolumn B.


Obs! Markera ej rubriken ”Summa av Försäljningspris” i cell B3 eller i summaraden i cell B10. Högerklicka alltså något av värdena i området B4 till B9.

 

När du högerklickat på t.ex. cell B5 som i bilden nedan. Välj – SorteraSortera från största till minsta som i bilden nedan.
Nu skall produkterna vara sorterade från största till minst i fallande ordning som i bilden nedan.
Ifall man önskar ha det från minsta till största väljer man när du högerklickat på t.ex. cell B5 bilden ovan. Välj – SorteraSortera från minsta till största.


DELA