Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna antalet decimaler i ett tal

Ibland kan man vara intresserad av att veta hur många decimaler ett tal har. Vi kan räkna ut det genom att behandla talet som en textsträng och får formeln under bilden nedan.
    =OMFEL(LÄNGD(A2)-HITTA(",";A2);0)

För att förklara formeln så kan du se i bilden nedan ytterligare tre kolumner.
I kolumn D tar vi reda på antalet tecken som talet består av med funktionen LÄNGD():

    =LÄNGD(A2)

I kolumn E tar vi reda på vilken position kommatecknet är med funktionen HITTA():

    =HITTA(",";A2)

I kolumn C så tar vi längden på talet minus positionen av kommatecknet och får då antalet decimaler.

Den slutliga formeln kapslar vi in med formeln OMFEL() för att hantera värden där det inte finns decimaltal eftersom vi får ett felvärde då HITTA-funktionen inte kan hitta ett kommatecken. Vi sätter ”om falskt värdet” till 0.

 

Ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.


DELA