Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Markera data snabbt och skapa en Light tabell

Tabeller 2018-02-14

Istället för att klicka och dra med musen för att markera celler så går det ofta snabbare att göra det med hjälp att snabbkommandon med tangentbordet. Vi ska nu gå igenom några av de bästa.

Ctrl + Piltangent

När man trycker på Ctrl + Piltangent så flyttas markeringen till nästa avvikande värde. Dvs om du står i en tom cell så går den till nästa cell där det finns ett värde. Om du står i en cell där det finns ett värde och utför Ctrl + Piltangent, så går den till det sista värdet innan den kommer till en tom cell.

Shift + Piltangent

Om du har markerat en cell och håller inne Shift och sedan trycker på en piltangent så expanderar du markeringen med en cell för varje gång du trycker på piltangenten.

Ctrl + Shift + Piltangent

Denna kombination av de två punkterna ovan. Istället för att klicka stegvis med piltangenten så går den till sista cellen med värde genom att man håller inne Ctrl.

Ctrl + A

Denna kombination markerar ett helt område med celler med olika resultat beroende på: 

  1. Om står i en tom cell markeras hela fliken.
  2. Om står i en cell med ett värde så markeras samtliga värden i anslutning till cellen.

Om du har en eller flera celler med värden markerade och endast tomma celler runt det markerade området, (vilket du har om du gjort punkt 2 ovan). Så markeras hela fliken när du tryckar Ctrl + A.


Skapa snabbt en "Lighttabell"

Flera funktioner i Excel utgår ifrån att du har din data strukturerad i en tabell, det finns till och med ett speciellt Tabellformat för detta. Den funktionen kan ibland upplevas som jobbig att arbeta med. Det finns även en ”light” version för detta som inkluderar några av tabellformatets funktioner. Det enda du behöver göra är att se till att det är tomma celler runt din tabell och formatera kolumnrubrikerna i din tabell i fet stil så förstår Excel att det är en tabell. För att snabbt skapa detta kommer vi använda några av kommandona ovan.

1.       Klicka någonstans i din tabell

2.       Ctrl + ”Uppåtpil”

3.       Ctrl + ”Vänstertpil”

4.       CTRL + Shift + ”Högerpil”

5.       Ctrl + F

Om du nu står varsomhelst i tabellen kan du till exempel använda snabbkommandona för sortera och Excel förstår automatiskt att det är en tabell och vad som är dina kolumnrubriker.


DELA