Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lägg till linje i Exceldiagram för dynamiskt datum

Om vi presenterar data över en tidsaxel så kan vi vilja lägga till ett vertikalt streck som markerar dagens datum som i bilden nedan.

Vi börjar med att skapa ett linjediagram baserat på datan i tabellen som finns i den bifogade filen högst upp. Markera tabellen och klicka på symbolen för linjediagram som finns under fliken Infoga. Du bör nu få ett diagram som ser ut som det ovan fast utan det röda strecket.

Nu skall vi lägga till det röda sträcket genom att lägga till en felstapel vid dagens datum. Vi skall först lägga till en punkt vid dagens datum. Notera att datumen går på X-axeln i diagrammet ovan.

Vi börjar med att mata in koordinaterna för där vi vill ha punkten i X.led och Y-led. Vi skapar en liten tabell som ser ut enligt bilden nedan.


Vi får in Dagens Datum (X) genom att använda oss av funktionen IDAG(). Den funktionen returnerar dagens datum och är dynamisk. Detta innebär att den returnerar dagens datum likt en klocka och ändras för varje dag. Dessa koordinater motsvarar den lägsta punkten på det röda sträcket, där det röda sträcket är vid noll på y-axeln och datumet 2018-05-24 på x-axeln.

Nu skall vi lägga till denna koordinat som en punkt i diagrammet, därefter skall vi lägga till en felstapel ifrån punkten som går upp till taket på y-axeln. Börja med att markera diagrammet genom att klicka på det en gång. Klicka sedan på knappen Markera data under fliken Design så att du får upp dialogrutan enligt bilden nedan.


Klicka på Lägg till så att du får upp dialogrutan nedan.


Under serienamn klickar du på rubrikhuvudet i den lilla tabellen där det står Dagen Datum (X). I Serievärden markerar du cellen där det står dagens datum. Klicka OK.

Du kommer nu tillbaka till föregående ruta. Klicka OK igen.


Diagrammet ser nu väldigt konstigt ut men ta det lugnt. Markera diagrammet och klicka på knappen Ändra diagramtyp under fliken Design.

Ställ in enligt bilden nedan. Börja med att välja Kombination i spalten längst ner till vänster. Ställ in Linje på samtliga utom Dagens Datum(X). För de väljer du Punkt och mycket viktigt att kryssa för Sekundär Axel som i bilden nedan. Klicka sedan OK.

När du klickat OK bör du få upp en bild enligt nedan.

Notera att vi har fått in datumen på den högra sekundära skalan. Markera diagrammet och klicka på knappen Markera data under fliken Design som du gjort tidigare.

Markera Dagens Datum (X) och klicka på Redigera.


Fyll i cellerna enligt ovan. Ställ in så att Värden för X-serie är den cell med Dagens datum (X) och att Värden för Y-serie är cellen med värdet 0. Klicka OK två gånger så att du får fram ett diagram enligt nedan.


Notera nu att vi har fått in en grå punkt vid ”dagens datum”, i skrivande stund 2018-05-24, X-axeln och vid värdet noll på den sekundära Y-axeln till höger. Nu när vi fått in våran punkt så skall vi lägga till en felstapel som går hela vägen upp och sedan snygga till diagrammet.

Börja med att markera den gråa punkten i diagrammet genom att klicka på den. Under fliken Design klicka på knappen Lägg till diagramelement – Felstaplar – Fler felstapelalternativ enligt bilden nedan.

Du får nu upp formaterings fältet längst ut till höger, ställ in enligt bilden nedan.


Eftersom vi angett ett y-värde 0 så behöver vi enbart förlänga felstapeln uppåt, däreeför väljer vi Plus

VI tar bort Slutformatet som är ett sträck i slutet av felstapeln och väljer Inget slut.

Vi sätter felmängden till Fast värde som motsvarar maxvärdet på våran sekundära y-axel, dvs 1. Detta kan variera och det är bra att även ställa in maxvärdet för den sekundära y-axeln, vilket vi gör nedan.

När du ställt in enligt ovan så klickar du på nedåtpilen till höger om Alternativ för felstapel. Här får du en dropdownVälj att gå till Serie ”Dagens Datum (X)” X-felstaplar. Ifall det finns någon felstapel i X-led så tar du bort den. Det är bra att känna till att man kan gå direkt till sina objekt via den dropdownlistan som ändrar namn beroende på vilken serie eller objekt du har markerat för stunden.

Nu återstår endast lite formatering av diagrammet. Till exempel så kan man välja att ta bort fyllningen för punkten så att det endast blir ett sträck. Man akn även byta färg mm. Något som även är bra är att låsa skalan för den sekundära axlen så att den alltid motsvarar vad längden på slutet av felstapeln är.

Börja med att klicka på drop down listan med fet stil Alternativ för felstapel. Välj Sekundär Lodrät (Värde) Axel. Ställ in så att Maximum för axeln är 1,0, dvs samma som för felstapeln. Se bild nedan. Klicka sedan på Textalternativ, bredvid Alternativ för Axel i bilden nedan. Under Textfyllning välj Ingen fyllning så syns inte längre den sekundära axeln.


Avsluta med att snygga till ditt diagram, ändra färger osv. Sedan är ditt diagram med ett dynamiskt datum färdigt och linjen kommer att flytta sig i x-led allteftersom tiden går och  sträcket uppåt kommer alltid att gå till hela vägen upp.


DELA