Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lägg till kommentar i dataetikett i diagram

Vi skall nu lägga in en kommentar som en dataetikett i ett stapeldiagram. Det finns olika alternativ för att lägga in en dataetikett. Det vanligaste är kanske att man endast lägger till värdet. Vi skall nu istället lägga till en kommentar för vår dataserie där vi markerar vilket som är max- och minimivärdet. Vi jobbar med datan och diagrammet som visas nedan. Filen går även att ladda ner under rubriken ovan.
Vi har en tabell med försäljningsdata uppdelat efter Månad, Försäljning och sedan en Kommentar.

Kommentaren markerar de värden som är störst och lägst. Formeln som markerar detta är:

C2 = OM(B2=MAX($B$2:$B$13);"Max";OM(B2=MIN($B$2:$B$13);"Min";""))

Vi vill nu få in så att texten Max och Min hamnar ovanför respektive stapel.

VI börjar med att lägga till dataetiketterna genom att:

Markera diagrammet. Under fliken Design -> Lägg till diagramelement -> Dataetiketter -> Utsidan. Se bilden nedan.Nu läggs värdena till per automatik. VI skall nu ta bort värdena och lägga till kommentaren ifrån kolumnen Kommentar.

Börja med att högerklicka på en av dataetiketterna som har ett penningvärde och välj Formatera dataetiketter. Längst ut till höger får du nu upp fältet Formatera dataetiketter enligt bilden nedan.

Bocka för Värdet från celler och klicka på knappen Markera Intervall. Markera från kolumn C2 till C13 dvs. värden för kommentarerna, klicka sedan OK. Bocka även ur kryssrutan för Värde så att dina inställningar är som i bilden nedan.
Slutresultatet blir enligt bilden nedan där vi kan se vilken månad som hade störts försäljning respektive minst.
DELA