Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Koppla ett utsnitt till en eller flera tabeller

I följande exempel skall vi gå igenom hur man kontrollerar vilken data ett utnsitt eller som det även heter en slicer styr. I vårat exempel som går att ladda ner under rubriken ovan så har vi två pivottabeller och två utsnitt som i bilden nedan.Båda tabellerna är kopplad mot samma källdata som finns i fliken ”Financials”. De båda tabellerna visar olika perspektiv på datan. Tabellerna är döpta till:

Tbl_Country_Date: Visar försäljningsvärdet på Land, År och Kvartal

Tbl_Product_Country: Visar försäljningsvärdet uppdelat på Land och Produkt.

Vi har även två utsnitt som filtrerar med Land (Country) och Produkt (Product). För att kontrollera mot vilken tabell ett utsnitt filtrerar så högerklickar vi på utsnittets rubrik, i vårt fall klickar jag på Product och väljer Rapportanslutningar som i bilden nedan.Vi får du upp dialogrutan Rapportanslutningar (Product) som i bilden nedan. Notera att i rubriken så läggs utsnittets titel in i parentestecken.
Här kan vi bocka för eller bock ur vilka tabeller eller diagram som vi vill att utsnittet skall filtrera. Notera att vi i detta exempel hade tabeller som var döpta till Tbl_Country_Date och Tbl_Product_Country.


DELA