Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga Utsnitt i en Pivottabell


När vi har en pivottabell så vill vi ofta göra filtreringar i den. Det går att göra genom att klicka i pivottabellfönstret men då kan vi lätt glömma av att vi gjort detta och därmed feltolka våra resultat. Det är dessutom lite krångligt att göra. Vi kan istället lägga in utsnitt vilket gör det tydligare vad som är filtrerat och det är dessutom mer användarvänligt.

För att lägga in ett utsnitt så ställer vi oss i pivottabellen och klickar under fliken Analysera – Infoga utsnitt. Exempelfil går att ladda ner under rubriken.

Bocka för Country och Product och klicka OK.

När man ändrar i sin pivottabell så ändras cellstrukturen och kolumnbredder kan förminskas eller förstoras. Då följer även storleken eller platsen på våra utsnitt med. Därför kan det vara bra att ändra den inställningen så att våra utsnitt ”flyter fritt” ovanför vår cellstruktur. Markera båda utsnitten genom att klicka på dom och hålla inne Ctrl samtidigt. Högerklicka sedan på ett av dom och välj Storlek och egenskaper. Ställ sedan in enligt bilden nedan så att det är för bockat Flytta inte och ändra inte storlek med celler

Sedan är det ofta bra att lägga in utsnitten ovanför pivottabellen eftersom den endast rör sig nedåt och i sidled åt höger. Skapa utrymme ovanför pivottabellen genom att infoga rader ovanför den.

För att ställa in utsnitten så att dom ligger jämsides så kan det vara bra att först ställa in kolumnbredderna så att de har samma bredd. Markera kolumnrubrikerna A till B, eftersom vi här har två utsnitt. När de båda kolumnrubrikerna är markerade så sätt musmarkören ovanför sträcket mellan A och B och dra ut till den bredd som utsnittet bör ha. När nåda kolumnrubrikerna är markerade så får de båda samma bredd när man drar ut den ena.

Flytta sedan utsnittet genom att hålla inne Alt. När du håller inne Alt knappen så fäster utsnittet mot cellkanten i rutnätet. Samma sak om man justerar storleken på utsnittet genom att klicka och dra i någon av cirklarna på utsnittsobjektet.

Använd utsnitten genom att klicka på dom som visas det som är blå markerat. För att markera flera objekt samtidigt så håller du inne Ctrl när du klickar.


DELA