Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga Rader och Kolumner i Excel

Formler 2018-08-21

För att infoga rader eller kolumner i ett Excelblad gör du följande.

Markera kolumnrubrikerna där du vill infoga kolumner, i fallet nedan B till C.

Högerklicka på kolumnrubriken B eller C och välj Infoga.


Resultatet visas i bilden nedan. Två nya kolumner har infogats i mellan kolumn A och B och resterande kolumner har förskjutits åt höger.

För att infoga rader så gör du på samma sätt fast markerar radnumret längst ut till vänster. Raderna förskjuts då nedåt.


DELA