Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Kopiera anpassat pivottabell format

Pivot 2018-10-11

I Excel finns det förprogrammerade format på pivottabeller som man kan använda. Det går även att skapa egna mallar som då hamnar i kategorin Anpassad som i bilden nedan. De egna anpassade formaten sparas lokalt i varje Excel dokument och sparas alltså inte som en separat fil. För att använda och kopiera ett format som finns i ett dokument till ett annat så behöver man göra följande.

1.      Du behöver två dokument, ett med original mallen som vi här kallar för "källdokumentet". Samt ett andra, som vi här kallar för "måldokumentet" dit du vill kopiera pivottabellformatet till.

2.      Ställ upp dessa två dokument bredvid varandra så att du kan se de båda på skärmen samtidigt.

3.      Klicka på den flik i källdokumentet och håll inne musknappen så att du kan flytta bladet.

4.      Dra över bladet till det måldokumentet där du vill kunna tillämpa det nya formatet.

5.      Du får nu in en ny flik i måldokumentet.

6.      Gå till din pivottabell i måldokumentet där du vill kunna tillämpa din nya formatering.Markera en cell i pivottabellen och under fliken Design så klickar du nedåtpilen under Pivottabelformat och klickar med vänster musknapp på det nya formatet som nu skall finnas högst upp under Anpassat. Ungefär som i bilden ovan.

7.      Du skall nu ha tillämpat det nya formatering och kan därefter ta bort den nya fliken som du kopierat över i steg 4 till 5.

Läs mer om hur du kan ställa in egna pivottabellformat.DELA