Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Konvertera mellan olika mätenheter i Excel

I följande exempel skall vi konvertera mellan olika måttenheter i Excel med formeln KONVERTERA. Med den kan vi till exempel enkelt konvertera liter till gallon, kvadratmeter till kvadratfot eller som i följande exempel Celsius till Farenheit. Vi kommer att använda oss av formeln KONVERTERA().

 

Följande exempel går att ladda ned under inläggets rubrik. Där finner du även en lista med 98 enheter uppdelade i 13 kategorier: Weight and mass, Distance, Time, Pressure, Force, Energy, Power, Magnetism, Temperature, Liquid measure, Volume, Area och Information.

 

Vi kommer att göra ett enkelt exempel och konvertera från Celsius till Fahrenheit. Vi kommer att göra det på tre sätt.

1.      Manuellt

2.      KONVERTERA med Funktionsguiden

3.      KONVERTERA i formelfältet
1 Manuellt

Formeln för att konvertera från Celsius till Farenheit är:

Farenhet = 32 + Celsius * 1,8

Vilket i Excel motsvarar:

B2 = 32 + A2 * 1,8
2 Formelguiden

 

Ställ dig i cellen B3 och infoga formel KONVERTERA från fliken Formler –> Fler funktioner –> Teknik ->

 Du får nu upp dialogrutan Funktionsargument och fyll i som i ovan och se förklring till fälten nedan.

Tal: Här referrar du till Cellen med ditt värde

Ursprungsenhet: Den enhet som värdet i fältet ovan är i Celsius i vårat fall, ”C”.

Ny_enhet: Den enhet vi vill konvertera till, i vårat fall Farenheit, ”F”

Klicka OK och vi får nu in formeln:

B3 = KONVERTERA(A3;"C";"F")

 

3 KONVERTERA i formfältet

När det gäller formeln konvertera så är det egentligen enklast att fylla i den direkt i formelfältet eftersom då föreslår Excel de olika konverteringsenheterna som i bilden nedan.Då du fyller i detta så kan du se att det finns väldigt många förslag, samtliga enheter, i det första steget. Det blir lättare i det andra då endast de relevanta enheterna finns med.

Det blir väldigt mycket enklare att först titta på fliken ”Enheter Pivot” i den nedladdningsbara filen under inläggets rubrik där du enkelt kan hitta vilken enheter genom att filtrera efter kategori med utsnittet. 


DELA