Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jokertecken i formel för att räkna ord i lista

I följande inlägg skall vi räkna antalet gånger ett ord förekommer i en lista där det finns flera andra tecken i cellen. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Får data ser ut som i bilden nedan där vi har en lista med olika versioner av företagsnamn. Namnen har olika versioner av sig som ”AB” och ”Group”. Vi vill veta hur många gånger varje företagsnamn som ”Volvo” eller ”Ericson” förekommer.För att räkna förekomsten av något så använder vi oss formeln ANTAL.OM som är villkorstyrd. Vi börjar med att söka efter formeln så att vi endast söker efter ”Volvo” som vi har som referens i cell D2.

 

Formeln ANTAL.OM har två argument

Område: Området som vi skall räkna i, i vårt fall A2:A10

Villkor: Vad som skall räknas, i vårt fall D2.

Vi får formeln

=ANTAL.OM(A2:A10;D2)

Vi ser resultatet I bilden nedan där ”Volvo” förekommer en gång på rad 6. Samtidigt så förekommer ”Volvo” i kombination med andra ord på rad 2, 4, 7, och 9. Dvs att det förekommer totalt 5 gånger.För att räkna ut hur många gånger det förekommer så måste vi ändra vårat villkor och lägga till jokertecken. Vi ändrar vårat villkor till: "*"&D2&"*"

Med den skrivningen så läses värdet i D2 som ”*Volvo*”. Med jokertecknet ”*” så inkluderas även allt som står före och efter texten ”Volvo”. VI får nu resultatet 5 som i bilden nedan.DELA