Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jämför två listor i Excel med XMATCHNING

I följande exempel skall vi jämföra två listor i Excel. Vår data ser ut som i bilden nedan med två listor med namn. Vi skall nu jämföra och se vilka värden som finns i lista 1 även finns i lista 2 samt på vilken rad det namnet finns på. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi skall nu använda oss av formeln XMATCHNING för att ta reda på om ett namn i Lista 1 finns i Lista 2 och i så fall på vilken rad? Vi skall skapa en ny lista bredvid som vi kallar för ”Jämförelse. Där skall det t.ex. stå i E2 att ”Maria förekommer på rad 2”, nästa rad tom eftersom Kalle i cell A3 inte förekommer i Lista 2.

Vi börjar med att skapa vår MATCHNING() formel som tar reda på vilken position ett matchande värde finns. Det finns två obligatoriska argument till formeln.

Letauppvärde: Det värde vi skall leta upp, A2

Letauppvektor: Den vektor, dvs det område som vi skall leta i. Denna vektor får högst bestå av antingen en kolumn och flera rader eller endast en rad och flera kolumner. Vi använder oss av vektorn i $C$2:$C$8 som vi gjort till en absolut referens.

=XMATCHNING(A2;$C$2:$C$8)

Vårat resultat blir en siffra där vi får positionen på var värdet finns i vektorn.Vårat resultat består av siffror samt #SAKNAS!-värden. I cell E4 i bilden ovan har vi siffran 1. Detta pga att den letar efter ”Peter” som finns i cell A4, letauppvärdet, och den hittar Peter i cell C2 vilket är position 1 i letauppvektorn.

Vi lägger till en OMSAKNAS och en SAMMANFOGA formel så att vi slutligen får:

=OMSAKNAS(SAMMANFOGA(A2;" finns på rad ";XMATCHNING(A2;$C$2:$C$8);" i Lista 2");"")DELA