Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jämför listor i Excel med villkorstyrd formatering

I följande exempel skall vi använda oss av villkorstyrd formatering för att jämföra två listor. Vi kommer att använda en formel som vi kan använda för att markera två typer:

     1. Värden som finns i den ena listan men saknas i den andra

    2. Värden som finns i båda listorna

Vår data ser ut som i bilden nedan. Vi har två listor, den ena är resultatet av Allsvenskan säsong 2018 och den andra är för 2019. Vi skall nu jämföra listorna och markera de lag som finns i 2018 års tabell men inte i 2019 års tabell. Dvs de lag som åkte ut Allsvenskan 2018. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att markera värdena i den vänstra listan 2018, markera från A2 till A17.

Under fliken Start, klicka på Villkorstyrd formatering –> Ny Regel. Du får nu upp dialogrutan Ny formateringsregel som i bilden nedan. Klicka på Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

I fältet Formatera värden där den här formeln är sann:

=ANTAL.OM($C$2:$C$17;A2)<=0

Första delen av formeln ANTAL.OM($C$2:$C$17;A2) räknar antalet gånger varje värde i kolumn A (2018) finns i tabellen i kolumn C (2019).

Andra delen är ett logiktest, ”<=0”. Där testar vi ifall värdet som ANTAL.OM funktionen returnerar är mindre än eller lika med noll. Ifall värdet är noll så generas ett SANT värde, ifall det inte är mindre än eller lika med noll så returneras ett FALSKT värde. Det går att använda bara ett lika med tecken också men ifall ett värde förekommer flera gånger så kommer det att markeras som att det saknas helt. Därför är det att rekommendera att använda sig av ”<=”.

När formeln är skriven så klicka på Formatera och ställ in formatering. Klicka sedan OK. Tabellen skall nu se ut enligt nedan där bottenlagen som åkte ut inte finns med i nästa års tabell.Inledningsvis så hade vi två uppgifter där vi löst den första. För att lösa den andra frågan, dvs att markera värden som finns i båda listorna  så ändrar vi villkoret från mindre eller lika med noll (<=0) till mer eller lika med ett (>=1)  som nedan.

1 Värden som finns i den ena listan men saknas i den andra:

=ANTAL.OM($C$2:$C$17;A2)<=0

2 Värden som finns i båda listorna:

=ANTAL.OM($A$2:$A$17;C2)>=1

I bilden nedan har vi lagt in vår andra formel och markerar gult de lag som finns i båda listorna. Vi har även gjort om ANTAL.OM formeln och bytt ordning  Nykomlingarna saknar markering för 2019.Tips! Man kan sortera en lista efter cellfärg. Läs mer här om hur du gör det!


DELA