Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga symboler i Excel manuellt eller med formel

Ibland kan vi vilja ha in symboler som inte finns direktåtkomligt via tangentbordet. Då kan vi antingen använda oss av funktionen Symbol eller formeln TECKENKOD().

I följande exempel så skall vi visa hur man kan lägga in symboler i texter antingen manuellt eller vi formel. Vi kommer avslutningsvis göra en tillämpning där vi lägger in bockar eller kryss baserat på en kolumns värden. Du kan ladda ner exempelfilen ovan.

 

Infoga symbol manuellt

 

Vi börjar med att identifiera vilken symbol vi skall lägga in genom att infoga en symbol.

Börja med att ställ dig i en cell, t.ex. A1. Under fliken Infoga klicka på knappen Symbol långt till höger, som i bilden nedan.
När du klickat på knappen Symbol får du upp dialogrutan Symbol som i bilden nedan.
Under fältet Teckensnitt så har vi valt Windings som innehåller mycket symboler.

Vi har klickat på symbolen med ett kryss, (blåmarkerat i bilden nedan).

När man klickat på en symbol ser man även dess teckenkod, 253, i fältet Teckenkod nere till höger. Om man klickar på bocken bredvid så får vi teckenkod 254. Välj krysset med teckenkod 253 och klicka på Infoga.
Vi får nu in vår kryss-tecken i A1 som i bilden ovan. Notera samtidigt att i formelfältet så har vi tecknet ”ý”. Notera samtidigt att teckensnittet är inställt på Windings. Om du ändrar formateringen i A1 så att det blir typsnitt Calibri (som är standard i Excel), så får du samma värde i A1 som i formelfältet, nämligen ett ”ý”. För att den infogade symbolen skall visa rätt symbol så måste typsnittet i cellen matcha det typsnitt/teckensnitt som vi hämtat symbolen ifrån.

 

Infoga symbol med formel

 

Vi skall nu infoga samma symboler med formeln TECKENKOD(). Då skriver vi in den formeln i B1 och anger värdet 253 så att vi i cell B1 får formeln: =TECKENKOD(253).
Vi får nu in samma tecken som tidigare, ”ý”. Notera att typsnittet är Calibri. Ändra typsnitt i B1 till Windings som var det som vi tidigare hämtat symbolen ifrån.
Tillämpning

 

I Exemplet nedan har vi tillämpat formeln TECKENKOD med en OM-formel som returnerar en symbol beroende på värdet i Status fältet. Formeln vi använder är:

C2: =OM(B2="Färdigt";TECKENKOD(254);OM(B2="Ej påbörjat";TECKENKOD(253);""))
DELA