Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Gruppera värden i pivottabell

I följande exempel skall vi skapa en gruppering i en pivottabell. Grupperingar är väldigt bra för att skapa olika kategorier av vår data som vi dessutom kan få fram delsummor av osv.

Datan vi skall jobba finns i bilden nedan och du kan även ladda ner exempelfil med lösning under inläggets rubrik. Datan kommer ifrån en mataffär med försäljning av frukt och grönsaker mellan åren 2016 till 2018. Våra produkter kan delas in i följande två kategorier:


Frukter: Apelsin, Banan, Kiwi och Äpple

Grönsaker: Gurka, Morot och Tomat
Vi har även en pivottabell som ser ut enligt bilden nedan:
Vi skall nu skapa våra grupper av våra produkter och dela in dom i ”Frukt” och ”Grönsaker”. Markera de produkter som skall in i varje grupp som i bilden nedan. Klicka på dom och håll inne Ctrl samtidigt.
När du markerat enligt ovan. Högerklicka på de markerade området och välj Gruppera som i bilden nedan.
Du får nu din första grupp som döps till ”Grupp1” som i bilden nedan.
Repetera steget ovan och välj grönsakerna som i bilden nedan.