Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen Snabbfyllning

Funktionen snabbformatering är en väldigt intelligent funktion i Excel. Den hjälper dig att bryta ut delar av en text utan att skriva text-formler. Att kunna text formlerna kan vara väldigt bra eftersom man med snabbfyllning lämnas ut helt och hållet att intelligensen i Excel klarar av problemet och ofta gör den faktiskt det.

Vi skall jobba vidare med exemplet ifrån inlägget Textformler Bryt ut delar av e-postadress. Vi skall nu lösa samma uppgift fast med funktionen snabbfyllning. En modifierad version av den filen kan du ladda ner under rubriken.


I bilden ovan har vi tre e-postadresser längst ut till höger. I kolumn G till J har vi brutit ut olika delar e-postadresserna med olika textsträngar. I kolumn B3 till E3 så finns samma information fast är nedskrivet manuellt. Markera från B3 till B5 som i bilden ovan. Klicka sedan under fliken DataSnabbfyllning.


Excel kan här se ett mönster i vad som skall extraheras ur textsträngen och genomför det på samma sätt i de andra markerade cellerna. Upprepa i kolumn C, D och E.


DELA