Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln VÄLJKOL

I följande exempel skall vi använda formeln VÄLJKOL som står för ”Välj Kolumner” och används för att välja ut vissa kolumner ur en tabell. Formeln VÄLJKOL är en dynamisk områdesfunktion och vi kommer att använda den när vi jobbar vidare med inlägget om formeln FILTER.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi använt oss av den dynamiska områdesformeln FILTER för att skapa en ny tabell där endast raderna som har värdet ”Blå” för Typ tas med. Vi har använt formeln:

=FILTER(Tbl_Resultat;Tbl_Resultat[Typ]="Blå";"Saknas")Då vi endast har kvar rader där Typ=Blå så behöver vi inte ha kvar kolumnen Typ. Vi skall därför välja bort den kolumnen genom att använda formeln VÄLJKOL.

Formeln VÄLJKOL har två obligatoriska argument:

Matris: Den matris/tabell som vi skall välja kolumner ifrån, i vårat fall så kapslar vi in filterfunktionen (FILTER(Tbl_Resultat;Tbl_Resultat[Typ]="Blå";"Saknas"))

Kolumn1: Indexet för den kolumn som vi väljer att ta med, i vårt fall 1 för första kolumnen Person.

Kolumn2: Indexet för den andra kolumnen vi skall ta med, i vårt fall 3 för den tredje kolumnen Resultat.

Man kan välja hur många kolumner man vill ha med men vi väljer endast att ta med kolumnerna Person (1) och Resultat (3).

Vår slutliga formel och blir:

=VÄLJKOL(FILTER(Tbl_Resultat;Tbl_Resultat[Typ]="Blå";"Saknas");1;3)

Vårt resultat blir som i bilden nedan där jag redigerat om rubrikerna.DELA