Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln TILLKOLUMN och BRYTRAD

I följande exempel skall vi dela upp en lång lista så att kolumnerna ställs upp längs med varandra.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en lång lista eller tabell med två kolumner med 400 företag och dess försäljning som i bilden nedan.Vi vill redovisa hela den här listan så att den går att skriva ut på ett blad. För att göra det så skall vi lista 40 företag per kolumn i totalt 10 * 2 kolumner (20 kolumner).

Vi kommer att göra det genom en kombination av de dynamiska områdesfunktionerna TILLKOLUMN och BRYTRAD.

Formeln TILLKOLUMN tar en matris och listar alla kolumner till en enda kolumn, dvs en vektor. Formeln har främst ett argument

Matris: Den matris som skall bli en kolumn.

Vi använder formeln:

=TILLKOL(A2:B400)

Vårt resultat blir som i bilden nedan.Nu skall vi använda oss av formeln BRYTRAD som låter oss radbryta en vektor efter ett givet antal kolumner. Den har i huvudsak två argument

Vektor: Den vektor som skall radbrytas. Här använder vi oss av vektorn vi skapade tidigare, TILLKOL(A2:B400)

Wrap_count: Antalet kolumner som det skall brytas till. Då vi vill att företagsnamnen skall visas i 10 kolumner så behöver vi 20 kolumner eftersom de kommer i par.

Pad_width: Här skriver vi in värde då det saknas värden: ””För att skriva ut listan på en sida så markera hela listan och under fliken Arkiv -> välj Skriv ut. Välj sedan följande inställningar som i bilden nedan:

Skriv ut markering

Liggande orientering

Anpassa bladet till en sida