Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln LAMBDA

I följande exempel skall vi använda formeln LAMBDA() för att skapa en egen formel. Den formeln är väldigt bra om man ofta räknar med vissa nyckeltal som inte finns färdiga i Excels formelbibliotek. I följande exempel skall vi skapa en formel som vi kan använda för att räkna ut kassalikviditet.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Formeln för kassalikviditet är:Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har uppgifter för Företag A.Vi kan först räkna ut kassalikviditeten med den klassiska Excelmetoden genom att använda formeln ovan och enbart referera till de respektive cellerna.Vi skall nu göra samma sak fast med funktionen LAMBDA för att sedan spara den som en egen formel som vi kallar för ”Kassalikviditet”.


Med funktionen LAMBDA så definierar man först sina parametrar som är ingångsvärden till formeln. Därefter den beräkning som skall ske. Därefter kan vi även lägga till referenser för våra parametrar.


I vårt fall har vi tre parametrar som vi kan definiera enligt följande:

a= Omsättningstillgångar (B2)

b= Varulager (B3)

c= Kortfristiga skulder (B4)

 

Vår beräkning är följande:

(a-b)/c*100)

 

Slutligen återger vi även var a b och c finns med följande.

(B2;B3;B4)

Vår slutliga formel blir då:

=LAMBDA(a;b;c;(a-b)/c*100)(B2;B3;B4)

Med resultatet nedan:
Vi skall nu komma till avslutningen där vi skall spara den som en egen formel som vi döper till Kassalikviditet och gör den även väldigt användarvänlig.

Börja med att klippa ut de delar som behövs, vi behöver inte ha med de sista referenserna.

LAMBDA(a;b;c;(a-b)/c*100)

Vi kan även byta ut ”a” mot ”Omsättningstillgångar” osv. Vi får då:

LAMBDA(Omsättningstillgångar;Varulager;Kortfristiga_skulder;(Omsättningstillgångar-Varulager)/Kortfristiga_skulder*100)

 

Notera att det är ett understreck i ”Kortfristiga_skulder”. Excel accepterar inga mellanslag i parametrarna.

 

Öppna nu namnhanteraren för att spara formeln under fliken Formler -> Namnhanteraren.

Välj sedan Ny och lägg till ett lika med tecken och klistra in formeln under Refererar till.

Döp den under Namn till ”Kassalikviditet”.Klicka OK och Stäng för att återgå till arbetsboken.

 

Du kan nu ställa dig i en cell och skriv in ett lika med tecken och sedan anropa vår nya formel Kassalikviditet som i bilden nedan.
Notera att det nu fungerar som en vanlig formel där det även finns instruktioner i vad för ingångsvärden som formeln behöver.

 

Vi skapade totalt tre formler som redovisas nedan.
Den första är antagligen den bästa om man sällan räknar ut Kassalikviditet.

 

Den andra är ett bra sätt att ta fram och testa formeln.

 

Den tredje är väldigt bra om vi använder formeln ofta. Det kan även vara bra om man skapar en arbetsbok som andra skall använda. Då kan man skapa sin egna nyckeltal med tillhörande formel som används i den egna organisationen.


DELA