Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln IFS i Excel

I följande exempel så skall vi göra om ett tidigare inlägg med en ny formel som gör det enklare. Vi har tidigare gått igenom hur man kan skapa en nästlad OM-formel i Excel. Detta är när man ställer flera villkor i en OM-formel. När dessa har många villkor så blir det svårt att se vad som är gjort och det blir lätt slarvfel när man skriver formeln. Nu finns det en ny funktion som heter IFS, alltså IF (OM) på engelska i pluralis. Den formeln gör att vi kan enklare kan skriva OM-formler med flera villkor.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik. VI jobbar vidare med datan ifrån inlägget Nästlad OM-formel.I bilden ovan har vi först en kolumn med värden. I den andra så har vi gjort en nästlad OM-formel som returnerar ”Många” ”Få” eller ”Mellan baserat på värdet i kolumn A. Den formeln ser ut enligt nedan:

=OM(A2<7;"Få";OM(A2<13;"Mellan";"Många"))

Vi skall nu skapa motsvarande formel i kolumn C, ”IFS”.

=IFS(A2<7;"Få";A2<13;"Mellan";A2>=13;"Många")Vi kan se i bilden ovan att resultatet blev identiskt. Följande exempel så blir visserligen den gamla formeln kortare i text. Har man flera villkor där IFS-formeln kan hantera 144 stycken så blir det mycket kortare. Det blir även mer överskådligt då man inte behöver lägga in nya OM-formler hela tiden och är därmed lättare att skriva och man gör mindre slarvfel.

Något som är bra med nästlade OM-formel är att man har ett sista om falskt alternativ där man kan ge ett värde för allt annat. Det finns inte med IFS utan man får då kapsla in hela intrycket i ett OMFEL eller OMSAKNAS formel.


DELA