Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Diagram med två axlar i olika format

Att presentera data via diagram, dvs att visualisera data är ofta ett bra sätt att kommunicera mycket information på en gång. Ibland har man olika typer av data som till exempel heltal och procent. Ett exempel på detta är i diagrammet nedan där vi jämför värdena i tre serier varav två är i heltal för Anders och Karl och sätter det i samband med en kurs som är i procent.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Datan för diagrammet ser ut som i tabellen nedan.
Börja med att skapa ett diagram av datan i tabellen.

Markera tabellen -> Under fliken Infoga – välj att Infoga ett Diagram, välj 2d stapel – Grupperad stapel eller tryck Alt + F1. (Kortkommandot brukar föreslå 2d stapel). Du får nu ett stapeldiagram som ser ut enligt nedan.Serien ”Kurs (%)” syns knappt men man kan se att det är ett tomrum tilll höger om orange stapel. Eftersom Kurs (%) är i procent så är det bara ett decimaltal mindre än ett och syns därför knappt. Vi behöver därför plotta Kurs efter en annan skala.

Högerklicka på diagrammet och välj Ändra diagramtyp. Du skall nu få upp en dialogrutan Ändra diagramtyp.

Skapa diagram med två axlar i olika format i Excel som har två y axlar som dels visar heltal och procent i Excel stapel och linje diagram.Klicka på Kombination längst ner i vänstra spalten och gör följande inställningar så att det ser ut som ovan.

På serienamnet för Kurs(%) kså ändrar du Diagramtyp till Stapel

Bocka även för Sekundär Axel

Klicka OK

Ändra diagramrubrik så att det ser ut som i bilden nedan.DELA