Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Datum för måndag och fredag för en vecka i Excel

I följande inlägg skall vi gå igenom hur man tar fram vilket datum en måndag eller fredag infaller i en vecka för ett givet datum.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har ett par datum och bredvid datumet står det vilken veckodag som datumet är. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.För att räkna ut vilket datum som en måndag infaller på så skall vi använda oss av formeln VECKODAG(). Den returnerar en siffra mellan 1 och 7 beroende på vilken veckodag det är. I USA anses söndag vara den första veckodagen men vi vill att måndag skall vara den första därför behöver vi lägga till en 2:a som argument i formeln.

Vi använder oss av formeln:

=A2-VECKODAG(A2;2)+1

Och får resultatet efter att vi autofyllt nedåt som i bilden nedan.För att få fram fredagen så använder vi formeln:

=A2-VECKODAG(A2;2)+5

Och får resultatet som i bilden nedan efter att vi autofyllt nedåt.DELA