Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Beräkna Viktat Medelvärde i Excel

Att räkna ut ett medelvärde är vanligt förekommande. Medelvärden säger oss ganska mycket om en samling observationer. Samtidigt så finns det olika sätt att räkna ut ett medelvärde och det gäller att välja rätt metod beroende på hur datan ser ut och vad det är vi vill räkna ut. Vi kommer nu att titta på ett exempel där vi räknar ut ett medelvärde på ”vanligt sätt” och ett viktat medelvärde.

I vår tabell nedan har vi ett antal försäljningar av en produkt. Vid varje försäljning så säljs ett antal enheter av produkten till ett varierande styckpris. Vi kan enkelt räkna ut medelvärdet av priset genom att ställa oss i G2 och använda oss av formeln MEDEL(B2:B12) som i bilden nedan.


Resultatet blir 144 kr. Detta resultat skall tolkas som det genomsnittliga priset per försäljningstillfälle. Det är inte samma sak som det genomsnittliga priset per såld enhet.

För att räkna ut det genomsnittliga priset per enhet, istället för per försäljningstillfälle, så behöver vi göra ett viktat medelvärde. Då börjar vi med att räkna ut en vikt. Detta är samma sak som hur stor del av varje försäljning enheterna utgör. Vi räknar ut våra vikter genom att dela värdet för Antal för varje rad med det totala antalet sålda enheter. 

För att slutligen räkna ut det viktade medelvärdet använder vi oss av formeln PRODUKTSUMMA() enligt bilden nedan.


PRODUKTSUMMA() multiplicerar värde hos ett antal områden rad för rad och lägger sedan ihop summan. Det viktade medelvärdet blir mindre eftersom då en kund köper fler enheter så har de samtidigt fått lägre pris, en mängdrabatt.

Testa att ställ dig i cell E2 och multiplicera Pris gånger vikt. Alltså E2 = B2 * D2. AUTOFYLL sedan nedåt till E12. Summera sedan talen i E2 till E12. Känns resultatet bekant?


DELA