Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Beräkna roten ur och upphöjt till

För att beräkna roten ur ett tal kan man enkelt använda sig av formeln ROT().

Exempel: ROT(4) = 2, eller ange en referens istället för en nia.

Vill man kvadrera ett tal så kan man använda sig av funktionen UPPHÖJT.TILL(). Den funktionen ber om två värden. Först vårat tal och sedan vår exponent.

Exempel: =UPPHÖJT.TILL(2;2) = 4, eller ange en referenser.

Ett annat sätt att göra en ”upphöjt till” beräkning är att använda sig av tecknet ”^”. Du får fram det tecknet genom att hålla inne Shift och tryck på en knapp som brukar ligga ovanför din högra Shiftknapp.

Exempel: 2^2 = 4, kan även använda referenser istället för tal.

ROT() funkntionen räknar endast ut kvadratroten. Vill man göra en kubrot, dvs tredje graden rot eller annan grad så blir ^-tecknet väldigt användbart. Detta eftersom om vi använder ett bråktal som exponent så får vi en rot-beräkning.

Exempel: 4^(1/2) = 2, dvs samma som ROT(4)

Exempel: 8^(1/3) = 2, det är kubroten dvs exponenten är 1/3.

Se även tabellen nedan för exempel och du kan ladda ner filen under rubriken ovan.


DELA