Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Arbeta med klockslag i Excel

I följande exempel skall vi arbeta med klockslag i Excel. Vi kommer att använda formlerna TIMME(), MINUT() och SEKUND() för att extrahera dessa värden ur en viss tidpunkt/klockslag. Vi kommer även att slå ihop timmar, minuter och sekunder till ett klockslag med formeln KLOCKSLAG().

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har ett klockslag längst ut till höger. Varje klockslag är egentligen ett decimaltal mellan 0 och 1. Du kan läsa mer om Excels tids och datumformat här.

I kolumnerna till höger om klockslaget har vi först använt de tre formlerna TIMME(), MINUT() och SEKUND() för att extrahera dessa värden. Vi har därefter använt de värdena igen för att återskapa klockslaget med formeln KLOCKSLAG().Formlerna TIMME(), MINUT() och SEKUND() behöver referera till ett klockslag som i första raden i tabellen är A2.

Formeln KLOCKSLAG() behöver tre ingångsvärden. Först en timma B2, sedan en minut i cell C2 och sist en sekund i cell D2. Ifall man inte har referenser så kan man även skriva in siffror manuellt i formeln.


DELA