MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Variabel resurstillgänglighet i Ms Project

Resursplanering 2018-05-08

I Microsoft Project kan du enkelt styra tillgängligheten för dina resurser. I grundläget när du lägger in en resurs och sätter den till exempelvis 100% gäller detta konstant för resursen. Det finns naturligtvis många situationer då resurstillgängligheten behöver justeras över tid. Exempelvis skulle du kunna ha en resurs som under en tidsperiod behöver arbeta 50% för att sedan öka till 80% innan han/hon återgår till 100%. För att justera resurstillgängligheten dubbelklickar du på aktuell resurs och under rubriken ”tillgänglighet för resurs” bygger du upp tillgängligheten.Ett annat alternativ när denna justering är väldigt bra är om du planerar på kompetens eller gruppnivå. Tänk dig att ni är sju personer på utvecklingsavdelningen, då skriver du utvecklingsavdelningen på resursnamn och sätter du 700%. Eftersom ni har mycket att göra och kommer att nyanställa en person den 1 juli gör du en tillgänglighetsjustering på samma sätt som ovan fast du går från 700% till 800% den 1 juli.
DELA