MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa huvudprojekt av delprojekt

Projektplanering 2019-02-04

Om projektet består av flera delar med olika delprojektledare kan varje delprojektledare skapa sitt projekt och dessa kan sedan ställas samman till ett huvudprojekt.

För att skapa ett huvudprojekt öppna ett nytt tomt projekt.

Välj fliken Projekt och klicka på Infoga Delprojekt


Markera de projekt du vill infoga och klicka på Infoga


I grundinställningen är Länka till projekt förvalt vilket innebär att uppdateringar i delprojekten uppdaterar huvudtidplanen.

Uppdateringar i huvudtidplanen uppdaterar också delprojekten. Om du inte vill att det ska vara möjligt kan du välja att Infoga delprojekten skrivskyddade.

DELA