MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa egna tabeller i Microsoft Project

Projektplanering 2018-12-15

Du kan enkelt skapa egna tabeller som innehåller just de kolumner du behöver. Ofta vill man visa olika kolumner beroende på vad du arbetar med eller vem du vill presentera planen för. Utgå ifrån en tabell som innehåller ungefär de kolumner du vill ha. Infoga de kolumner du behöver och dölj de kolumner du inte vill se. Flytta kolumnerna så att de kommer i önskad ordning. Välj fliken Visa och välj Tabeller och välj sedan Spara fält som ny tabell


Fyll i namn på den nya tabellen i dialogrutan som visas och klicka på OK


Tabellen kommer nu att visas under rubriken Egen när du väljer tabeller


För att återställa den tabell du utgick ifrån när du skapade tabellen välj denna (t ex Inmatning) och välj Återställ till standardinställningDELA