MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Projektsammanfattning

Projektplanering 2019-01-09

Genom att lägga in en Sammanfattning för hela projektet får du automatiskt alla värden för projektet summerade på översta raden. 

Välj fliken Format och markera Sammanfattningsuppgift för projekt längst ut till höger

Sammanfattningen hamnar på rad 0. Detta är en stor fördel bl a om du senare vill konsolidera flera delprojekt i ett huvudprojekt.


Genom att välja olika tabeller kan du se summeringen av önskade värden t ex Varaktighet, Start, Slut, Kostnad och Arbete
DELA