MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Planera från start eller slutdatum i Ms project

Projektplanering 2018-06-18

I Microsoft Project kan du välja att bygga planeringen från start eller slutdatum. Grundinställningen i Ms Project är att bygga från startdatum. Väljer du att bygga från startdatum sätter du ett datum för projektstart och bygger sedan ditt projekt framåt i tiden och får ett slutdatum automatiskt uträknat. Även om du väljer att bygga från startdatum (vilket är vanligast) har du förmodligen någon form av slutdatum som du vill markera. Detta gör du enklast med hjälp av en tidsgräns (deadline). Väljer du istället att planera från slutdatum sätter du ett tänkt projektslut och alla aktiviteter lägger sig då på detta datum. När du sedan börjar länka upp dina aktiviteter byggs projektet upp baklänges och du kommer att få ett automatiskt startdatum uträknat. Skulle det visa sig att det tänkta startdatumet visar att du redan borde ha börjat får du börja fundera på hur du kan optimera planen, mer om det inom kort :- )

För att välja start eller slutdatum går du in på menyn Projekt och väljer Projektinformation. I dialogrutan Projektinformation kan du på dropplisten Schemalägg från och välja start eller slutdatum. Väljer du startdatum är avslutsdatum utgråat eftersom det kommer att räknas ut automatiskt när du börjar skapa ditt projekt och väljer du avslutsdatum är startdatum istället utgråat av samma anledning.


DELA