MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Autofilter i Ms Project

Rapporter 2018-08-09

För att lätt kunna visualisera och filtrera informationen i Microsoft Project finns Autofilter. Med hjälp av autofilter kan du vissa de aktiviteter som uppfyller ett visst krav. Exempelvis kan du välja att visa bara de aktiviteter som skall starta i augusti genom att välja augusti på autofiltret start. Du kan väven använda autofilter för att få fram alla aktiviteter som har något gemensamt i exempelvis namnet. Nedan har jag valt att bara visa de aktiviteter som börjar på Grind och får därmed kvar projektets viktiga grindpassager. Här har jag valt autofilter på aktivitet och sedan eget filter och kravet innehåller grind.
DELA