MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Arbeta med kritiska linjen

Projektplanering 2019-01-25

De aktiviteter som påverkar projektets totala varaktighet är de som bildar kritiska linjen. När man arbetar med att hålla projektets tidsram är det värdefullt att snabbt kunna identifiera de aktiviteter som är tidsstyrande.

För att se vilka aktiviteter som är tidsstyrande välj fliken Format och välj Kritiska uppgifter


De tidsstyrande aktiviteterna visas nu som röda staplar
DELA