MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ändra datumformat i Microsoft Project

För att helt byta datumformat i Microsoft Project behöver du göra det på tre olika ställen. 1. Datumformatet för de olika kolumnerna som exempelvis start och slut, 2. Datumformatet i Ganttschemat och 3. Formatet på tidsskalan.

För att byta datumformat i fälten start och slut går du in på menyn arkiv och alternativ. På första fliken Allmänt har du datumformat. I Exemplet nedan har jag bytt till datumformatet vecka dag (vecka fyra dag fyra dvs. torsdag).


För att byta datumformat i Ganttschemat tar du höger musknapp ute i själva Ganttschemat och på menyn som kommer upp väljer du Layout. Du får nu upp dialogrutan Layout och kan här välja datumformat för schemat.


För att byta datumformat på själva tidsaxeln tar du höger musknapp på tidsaxeln och väljer Tidsskala.


Du får nu upp dialogrutan Tidsskala


Tidsskalan är uppbyggd i tre nivåer varav den mellersta och den nedre används default i Microsoft Project. Övre nivån kan du använda om du skulle vilja bygga upp en tidsaxel som exempelvis består av År (på övre) Månad (mellannivå) och dag (på nedre nivån). I mitt exempel har jag valt att bygga med två nivåer (mellan och nedre). På mellannivån har jag valt år och på nedre har jag valt vecka. På intervall kan du välja om du vill visa varje eller exempelvis varannan vecka. Jag har valt 1 vilket innebär varje vecka. Lycka till :- )

DELA