Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Visa löpande summa i Pivottabell

Vi Skall använda oss av Excel beräkningsalternativ för pivottabeller för att skapa en kolumn som redovisar en löpande summa.

Vår data ser ut som i tabellen nedan där vi har försäljningsvärde för olika produkter som även finns uppdelat på land och datum. I vår pivottabell så kommer vi inte ta in datumen men vi har två fält på våra rader. Vi har sedan lagt in Sales Value som Värde och ställt in som summa. Ladda ner exempelfilen under rubriken för att se datan ytterligare.

För att ställa in att vi skall räkna löpande summa av Sales Value på produkterna gör vi följande.

Högerklicka på ett tal i kolumnen Summa av Sales Value -> Välj Visa värden som… -> Löpande summa... se bilden nedan.
För att ställa in att vi skall räkna löpande summa av Sales Value på produkterna gör vi följande.

Högerklicka på ett tal i kolumnen Summa av Sales Value -> Välj Visa värden som… -> Löpande summa... se bilden nedan.


Du får nu upp dialogrutan Visa värden som (Summa av Sales Value) enligt nedan. Välj Produkt klicka sedan OK.
Vi får nu fram en löpande summa efter Product enligt bilden nedan.
Lägg in Sales Value på nytt till vänster av den löpande summan och jämför. Döp även om den Löpande summa kolumnen till Löpande summa av Sales Value (Product) och ställ in med Rad bryt text enligt bilden nedan. Notera att delsummorna för Country stämmer överens med den sista löpande summan för Product för varje land.
Vi skall nu lägga till en kolumn med Sales Value igen och räkna på Country istället för Product och jämföra skillnaden.

Repetera momentet ovan fast välj Country i dialogrutan Visa värden som (Summa av Sales Value) enligt nedan.I bilden nedan kan du se resultatet av när vi gör löpande summa via Country. Notera att värdena summeras i en annan ordning än tidigare. Nu aggregeras delsummorna för Country. Notera även att produkterna summeras via land och inte på produkt efter produkt som i den första löpande summan som vi gjorde, se de blå pilarna.