Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Villkorstyrd formattering på dagens datum

Ofta har vi olika datum att hålla koll på. Inte sällan är dagens datum en utgångspunkt som vi förhåller oss till. I följande exempel så skall vi jobba med att skapa automatiska formateringar med villkorstyrd formatering tillsammans med formeln IDAG().

 

I listan nedan har vi våra datum. Listan går att ladda ner som exempelfil och datumen är dynamiska då den utgår ifrån funktionen IDAG(). Funktionen IDAG() returnerar dagens datum.

 

Vi skall ställa in tre saker:

 

   1 De dagar som är äldre än dagens datum, dvs förfallet datum

   2 De datum från och med idag samt de kommande två veckorna dvs 14 dagarna

   3 De datum som ligger längre fram än två veckor, dvs senare än 14 dagar från och med idag.

 

Börja med att markera listan, markera endast datumen. Under fliken Start, välj Villkorstyrd formatering -> Regler för cellmarkering -> Mindre än… som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Mindre än som i bilden nedan. Istället för att skriva in ett datum manuellt så skriv istället i ”=IDAG()”. Välj formatering och klicka sedan OK.
Det här inlägget gjordes 2020-03-30, vilket motsvarar värdet som returneras av formeln IDAG(). Det värdet formateras inte som ni kan se i bilden nedan.
Den andra uppgiften var att markera de datum som infaller från dagens datum och framåt i två veckor, dvs 14 dagar.

Börja med att markera listan, markera endast datumen. Under fliken Start, välj Villkorstyrd formatering -> Regler för cellmarkering -> Mellan…

Fyll i som i bilden nedan där vi först anropar funktionen IDAG(). Vi använder sedan den formeln igen och lägger till 14 dagar. Välj formatering och klicka sedan OK.
Den tredje uppgiften var att markera de datum som infaller senare än två veckor från dagens datum, dvs om mer än 14 dagar

Börja med att markera listan, markera endast datumen. Under fliken Start, välj Villkorstyrd formatering -> Regler för cellmarkering -> Större än…

Fyll i som i bilden nedan där vi anropar funktionen IDAG och lägger till 14 dagar. Välj formatering och klicka sedan OK.
I bilden nedan finns vårat slutresultat. Vi kan se de förfallna datumen i rött. De som gäller från idag (2020-03-30) och två veckor framåt i gult. Slutligen ser vi de datum som ligger längre fram än två veckor i grönt.
DELA