Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Tolka resultat i Pivottabell med Visa detaljer

Vi jobbar vidare med datan ifrån inlägget Infoga pivottabell och gör enkla beräkningar. Du kan även ladda ner filen under rubriken. I det inlägget gjorde vi ett antal beräkningar för att se vår data. Vi ställde bland annat in Antal av Units sold för att få reda på antalet transaktioner. Vill vi veta mer om vilka värden dessa är så kan vi enkelt få reda på det genom att högerklicka klicka på en cell med värden och välja Visa Detaljer enligt bilden nedan.

Du får nu upp en ett nytt blad med en tabell. Det är dessa värden som resultatet i den cell du klickat på är baserad på. Om du klickat på en cell vars värde är baserat på antal så kan du jämföra det värdet med antalet rader i den nya tabellen. Testa att gör Visa detaljer på ett värde i pivottabellen som aggregera med funktionen summa och kolla av vad summan för Units sold blir i den nya tabellen som kommer fram?

Den här funktionen är väldigt bra att använda sig av om man är osäker på sitt resultat eller vill kunna granska värden på detaljnivå.


DELA