Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta fram romerska siffror i Excel

Formler 2021-03-17

I följande exmepel skall vi kovertera arabiska siffror till romerska.

Det är ganska så enkelt. Man använder sig av formeln ROMERSKA() där man refererar till den cell där man har arabiska siffror som i bilden nedan.Den markerade cellen i bilden ovan som är i cell B2 är =ROMERSK(A2;0)


DELA