Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta fram information om Excel dokument

Ibland kan man vilja hämta ett Excel dokuments filnamn, sökväg eller namnet på ett specifikt blad. Då kan man använda sig av formeln CELL(). Med den formeln så kan man hämta viss information ifrån en cell eller ett dokument.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik. För att använda dokumentet så ladda ner och spara det på hårddisken. Ställ di i formeln i cell B2 så att du kan redigera den, ändra inget utan tryck Enter så uppdateras datan.

I följande exempel skall vi utvinna ett Exceldokuments sökväg, dvs där det ligger lagrat. Vi skall även ta fram vad filen heter och vad bladet heter.

Formeln CELL() består av två argument.

Infotyp: Här anges vilken typ av information vi efterfrågar. Vi anger ”filnamn”

Referens: Detta är valfritt men det är bäst att enge ett så vi anger A1.

I bilden nedan så har vi vårat resultat.I B2 har vi angett =CELL("filnamn";A2). Vi får då allt dvs sökväg + filnamn + bladets namn.

I nedanstående kolumner så har använt textfunktionerna HITTA, VÄNSTER, HÖGER, EXTEXT och LÄNGD för att utvinna respektive information.

Allt =CELL("filnamn";A2)

Sökväg =VÄNSTER(B2;HITTA("[";B2)-1)

Filnamn =EXTEXT(B2;HITTA("[";B2)+1;(LÄNGD(B2)-HITTA("[";B2)-(LÄNGD(B2)-HITTA("]";B2))-1))

Blad =HÖGER(B2;LÄNGD(B2)-HITTA("]";B2))

Ovan så refererar vi till B2 för allt vilket är samma som formeln CELL("filnamn";A2). Vill man ha allt i en formel så byter man ut B2 mot CELL("filnamn";A2).


DELA