Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta fram första ordet i en text i Excel

Ofta stöter man på problemet att man har en lista med text och man vill t.ex. ta fram det första ordet i en cell. I följande exempel skall vi göra det med en nästlad formel. Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en lista med namn och vilken avdelning de jobbar på. Vi skall bryta ut det första ordet som säger vilken avdelning de jobbar på.

Du kan ladda ner exempel under inläggets rubrik.


För att utvinna det första ordet skall vi använda oss av formlerna VÄNSTER() och HITTA().

Formeln VÄNSTER extraherar ett givet antal tecken ifrån en text räknat ifrån vänster. Den behöver två argument

Text: Cellreferens som pekar på den textsträng som vi skall använda, i vårt fall A2

Antal_tecken: Antalet tecken som skall extraheras ifrån vänster, i vårt fall kommer vi att ange formeln HITTA()

Vi ställer oss i Cell B2 och skriver in:

=VÄNSTER(A2;När vi kommer till antal_tecken så behöver vi använda en formel som räknar ut hur många tecken det första ordet består av.  Eftersom det första ordet alltid följs upp av ett blanksteg så kan vi använda funktionen HITTA(). Den funktionen returnerar ett givet teckens position i en textsträng räknat ifrån vänster. Funktionen HITTA har tre argument men endast de två första är nödvändiga.

Sök: det tecken vi vill söka efter som ges inom citationstecken, i vårt fall blir det ” ”.

Inom_text: Den cell som vi skall söka i, i vårt fall A2.

Vår HITTA formel blir:

HITTA(" ";A2)-1

Notera att vi slutar med att lägga till ett ”-1”. Detta eftersom vi inte vill få med själva mellanslaget i slutet.

Vår slutliga formel blir:

=VÄNSTER(A2;HITTA(" ";A2)-1)

Autofyll formeln nedåt och resultatet blir som i bilden nedan.DELA