Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta bort alla rader med ett visst värde

Ibland har man en lista med en massa värden och man vill ta bort alla poster där det finns ett visst värde. I följande fall har vi en lista med olika bilägare som i bilden nedan. Listan består av Ägare, Inkomst och Bilmärke.


Vi vill nu ta bort samtliga poster som där bilägare har en Volvo. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

 

För att göra detta behöver vi göra två steg:


   1 Markera alla celler som innehåller värdet ”Volvo”

   2 Ta bort de radernaFörst skall vi markera cellerna som innehåller värdet ”Volvo”. Börja med att markera hela tabellen genom att ställa dig i den och tryck CTRL + a. Klicka sedan under fliken Start -> Sök och Markera – Sök som i bilden nedan.Du får nu upp sökrutan Sök och ersätt som i bilden nedan. Skriv in det värde vi vill markera, dvs ”Volvo”, klicka sedan Sök alla. Du får nu upp de cellreferenserna längst ner. Markera en av dom och tryck sedan Ctrl + a för att markera samtliga, se bilden nedan. Klicka sedan Stäng för att återgå till arbetsboken.
Nu är de celler som innehåller värdet Volvo markerade som i bilden nedan.
Nu när cellerna är markerade så återstår det sista steget att ta bort dessa rader.

Under fliken Start klicka på Ta bort och välj Ta bort kalkylbladsrader som i bilden nedan.Nu har vi vår nya tabell som i bilden nedan där alla ägare som hade bilmärket Volvo är borttagna.
DELA