Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Summera samma cell över flera blad med 3D kalkyl

Formler 2018-02-14

Ibland kan man ha flera flikar med information som man vill beräkna i en annan flik.  Om man t.ex. har lagt upp försäljningsdata med en flik för varje vecka på år så får man 52 flikar i ett dokument. Att räkna som vanligt är inga problem. Det är bara att skriva ett lika med tecken och plussa ihop varje enskilt värde genom att klicka sig fram som vanligt och du får en formel som ser ut ungefär:

    =Blad1!A2+Blad2!A2+Blad3!A2… osv fram till Blad52 (vecka 52)

Om du vill summera samtliga celler A2 i alla flikar så blir det en väldigt lång formel som innebär väldigt många klick, över 100 klick. För att förenkla det hela så gör man följande:

1.       Ställ dig i den cell du vill skall visa resultatet

2.       Infoga formeln SUMMA() genom att klicka på knappen Autosumma under fliken Start i Redigering längst ut till höger.

3.       Välj den cell som skall summeras i den första fliken, i vårat fall cell A2 i Blad 1, (Vecka 1)

4.       Håll sedan ner Skift knappen och klicka på blad 52 (Vecka 52), så markeras samtliga A2 som ligger på blad mellan Blad1 och Blad52

5.       Klicka på Retur

Din formel bör se ut enligt följande:

    =SUMMA('Blad1:Blad52'!A2)DELA