Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Summera lista med felvärden i Excel

I följande exempel skall vi summera en lista där det finns en olika felvärden och ogiltiga tecken. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår lista med värden ser ut som den nedan där vi skall summera värdena ifrån A2 till A12. I kolumn C finns resultatet av tre olika sätt att beräkna detta på där det första inte fungerar och det tredje alternativet är det bästa. I kolumn D så ser vi vilken metod som använts.Det första alternativet är att använda sig av en vanlig SUMMA-funktion och det som man antagligen gör först fast det fungerar dessvärre inte. Detta på grund av att funktionen inte kan summera med felvärden och ogiltiga tecken. Vi får då resultatet ”#NAMN” eftersom det är det första felvärdet som gör att beräkningen avbryts och då returnerar Excel det värdet.

Det andra alternativet är att vi har gjort en manuell beräkning där vi plussat ihop värdens manuellt och vår svaret 33. Detta kan bli väldigt omständligt om vi har en lång lista.

Det tredje alternativet är en kombination av SUMMA-funktion med formeln OMFEL som du kan läsa mer om här. Vi får samma svar resultat som den manuella beräkningen 33.

Funktionen OMFEL(A2:A12;0) anropar först området A2 till A12, dvs den lista med värden vi vill summera. Värdet 0 står för det värde vi vill byta ut vårt felvärde med. Därmed så byts dessa värden ut till noll och på så sätt ignorerar vi dessa värden.

Den bästa funktionen blir alltså: =SUMMA(OMFEL(A2:A12;0))


DELA